Willemsen de Koning

Ons Verhaal

Achtergrond

Willemsen de Koning is een landelijk werkende onderneming en heeft al meer dan 85 jaar ervaring met personenvervoer. Het bedrijf, met het hoofdkantoor in Arnhem, heeft meer dan 1200 voertuigen op de weg in heel Nederland. We staan bekend om onze persoonlijke benadering en onze korte communicatielijnen, dit via een vast en ervaren team.

Diensten

Willemsen de Koning verzorgt contractvervoer. Denk hierbij aan leerlingenvervoer, het vervoer van cliënten van zorginstellingen maar ook zogenaamd Wmo vervoer. Dat is ‘deur tot deur’ vervoer van cliënten die vanuit de Wmo (de Wet Maatschappelijke Ondersteuning) recht hebben op vervoer voor sociaal-recreatieve doeleinden. Ook verzorgen we vraagafhankelijk vervoer. Dat is vervoer dat aanvullend is op het reguliere openbaar vervoer, bijvoorbeeld in de avonduren. Onze opdrachtgevers voor contractvervoer zijn overheden en zorginstellingen.

De klant voorop!

Bij Willemsen de Koning staat de klant voorop. We stellen hoge eisen aan kwaliteit en veiligheid. Ons ISO9001 kwaliteitscertificaat en het TX Keur, een kwaliteitskeurmerk in de taxibranche, zijn hier getuige van.

Duurzame bedrijfsvoering

Onze chauffeurs rijden samen jaarlijks zo’n 55 miljoen kilometer om al onze klanten naar hun plaats van bestemming te brengen. Dat is veel en daarom doen we dit graag zo groen mogelijk. We zijn er dan ook trots op dat we het grootste wagenpark met kleinschalige Groengasvoertuigen van Nederland hebben. Hiernaast hebben we het ISO14001 milieucertificaat behaald. Tot slot halen we aansprekende resultaten op het vlak van ‘social return’, dat betreft de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Beleid en doelstellingen

Naast de continuïteit van de organisatie, het behalen van winst en tevreden klanten, heeft kwaliteit, milieu, veiligheid en de gezondheid van onze eigen medewerkers en primaire klanten prioriteit in ons beleid. Ook ten aanzien van de veiligheid van secundaire klanten die zich op ons terrein begeven, voelen wij ons verantwoordelijk voor gevaren die voortkomen uit de werkzaamheden en willen wij schadelijke invloeden op het milieu zoveel mogelijk beperken.

Lees verder ►